Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΒΗΜΑΤΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ;

ΒΗΜΑΤΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ;:     Το τέλος της Ιστορίας αποτελεί για όλους μας ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η επιστήμη μας λέει ότι θα έρθει κάποτε η καταστροφή του σύμπα...

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ προσευχὴ τῆς ἀγάπης

http://1.bp.blogspot.com/-7QX96fgYsO0/UcCXrBhWwyI/AAAAAAAAAd4/4g2osZ39XbI/s1600/amigdalia.JPG

Κύριε,

 Κάνε με ὄργανο τῆς εἰρήνης.

 Κάνε στὴ θέση τοῦ μίσους, νὰ βάζω τὴν ἀγάπη.

 Στὴ θέση τῆς ὕβρης, νὰ βάζω τὴν συγγνώμη.

 Στὴ θέση τῆς πλάνης, νὰ βάζω τὴν πίστη.

 Στὴ θέση τῆς διχόνοιας, νὰ βάζω τὴν ἕνωση.

 Στὴ θέση τῆς ἀπελπισίας, νὰ βάζω τὴν ἐλπίδα.

 Στὴ θέση τῆς λύπης, νὰ δίνω τὴ χαρά.
 

Κύριε,

 Κάνε νὰ μὴ ζητῶ τόσο νὰ παρηγορηθῶ, ὅσο νὰ παρηγορῶ.

 Νὰ μὴ ζητῶ τόσο νὰ ἀγαποῦμαι, ὅσο νὰ ἀγαπῶ.

 Γιατὶ ὅταν δίνουμε λαβαίνουμε.

 Ὅταν λησμονοῦμε τὸν ἑαυτό μας, τὸν ξαναβρίσκουμε.

 Ὅταν συγχωροῦμε λαβαίνουμε τὴν ἄφεση.

 Ὅταν ἀποθνῄσκουμε, βρίσκουμε τὴν αἰώνια ζωή.